ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2558 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ จัดงาน Thailand Corner ที่ห้องสมุดสาธารณะนครแวนคูเวอร์ รัฐบริติชโคลัมเบีย นับเป็นงาน Thailand Corner แห่งที่ 4 ในภูมิภาคแคนาดาตะวันตกในปีนี้ กิจกรรมในงานประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 การรำไทย การแสดงผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ศิลปวัฒนธรรม หนังสือภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประเทศไทย การตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทย และการเลี้ยงรับรองเพื่อโปรโมทอาหารและเครื่องดื่มไทย
ในพิธีเปิดงานเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ซึ่งประกอบด้วยภาคการเมืองท้องถิ่นนครแวนคูเวอร์ ภาคธุรกิจ นักการศึกษา ชาวแคนาดา ชาวต่างประเทศ และผู้ที่มาใช้บริการห้องสมุด หลังจากนั้น กงสุลใหญ่ฯ นาง Melissa De Genova สมาชิกสภานครแวนคูเวอร์ ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครแวนคูเวอร์ และนาง Mary Lynn Baum ประธานห้องสมุดสาธารณะนครแวนคูเวอร์ ได้ร่วมกันตัดแถบแพรเปิดงาน Thailand Corner และกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยให้กับนาง Baum ในฐานะตัวแทนห้องสมุด
การจัดงาน Thailand Corner ณ ห้องสมุดนครแวนคูเวอร์ ได้รับการตอบรับอย่างดีและเป็นที่สนใจยิ่งของชาวแคนาดาและชาวต่างชาติในนครแวนคูเวอร์

Invalid Displayed Gallery