เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2559 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้จัดงาน Amazing Thailand เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ ห้องสมุดสาธารณะและศูนย์วัฒนธรรมเมือง Richmond รัฐบริติชโคลัมเบีย โดยมีผู้มาร่วมงานกว่า 300 คน
ในโอกาสนี้ นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้กล่าวเปิดงานร่วมกับนาง Teresa Wat รัฐมนตรีการค้าระหว่างประเทศ และรัฐมนตรีรับผิดชอบยุทธศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิกและ พหุวัฒนธรรมของรัฐบริติชโคลัมเบีย นาย Simon Tang ประธาน Richmond Public Library Board และ ดร. Chak Au สมาชิกสภาเทศมนตรีเมือง Richmond โดยมีแขกคนสาคัญร่วมงาน อาทิ นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม คณะกงสุลต่างประเทศ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรการกุศล ภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ ชาวแคนาดา ชาวต่างประเทศ และชุมชนชนไทย
สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นิทรรศการชุดไทยพระราชนิยม ผ้าไหมไทย และงานหัตถกรรมไทย รวมทั้งจัดให้ผู้มาร่วมงานลงนามถวายพระพรชัยมงคล ต่อจากนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดให้มีการแสดงนาฏศิลป์ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรมในการส่งคณะนาฏศิลป์จากสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชนมาร่วมแสดงซึ่งได้รับความชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง
หลังจากเสร็จสิ้นการแสดงแล้ว สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองด้วยอาหารไทยและผลิตภัณฑ์อาหารไทยที่นาเข้ามาในแคนาดาเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมอาหารไทยและสินค้านาเข้าจากประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

Invalid Displayed Gallery