เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พร้อมด้วยนายณรัฐ วิชญนันท์ กงสุล เดินทางไปเยี่ยมเยียน สำรวจสภาพความเป็นอยู่ และหารือเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่สมาชิกชุมชนไทยและครอบครัวที่อพยพหนีภัยไฟป่าจากเมือง Fort McMurray ไปพักอาศัยชั่วคราว ณ นครคัลการี
การเยี่ยมเยือนและพบหารือในครั้งนี้เป็นไปในบรรยากาศที่เป็นมิตร คนไทยผู้อพยพหนีภัย ทุกคนปลอดภัย มีขวัญและกำลังใจที่ดี โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความพร้อมของรัฐบาลไทยในการดูแลและ ให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่จำเป็นแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้ แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ผู้อพยพมีสิทธิได้รับจากรัฐบาลแคนาดา รัฐบาลรัฐแอลเบอร์ตา และสภากาชาดแคนาดา พร้อมขอบคุณชุมชนไทยในนครคัลการีที่ได้ให้การต้อนรับคนไทยผู้อพยพจากเมือง Fort McMurray อย่างดียิ่ง อีกทั้งได้ประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลและการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ กับสถานกงสุลใหญ่ฯ อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด
ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบอาหารแห้งต่าง ๆ
จากประเทศไทยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกชุมชนไทยผู้ประสบอัคคีภัยจากเมือง Fort McMurray ซึ่งนับเป็นการอพยพหนีภัยครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์แคนาดา

Invalid Displayed Gallery