เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พร้อมด้วยนายณรัฐ วิชญนันท์ กงสุล และ น.ส. อัญมณี จ่าแก้ว เจ้าหน้าที่โครงการ ได้ประชุมร่วมกับ นาง Luba Lisun สำนักงานการศึกษารัฐสภา นาย Randy Ennis รองหัวหน้าตำรวจรัฐสภา นาย Surjit Dhanota ผู้จัดการด้านการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก นาง Angela Larsen สำนักงานประธานรัฐสภา และนาย Manjit Khaira ผู้จัดการ ฝ่ายบริการทางการทูตและการกงสุล เพื่อเตรียมการจัดงานแสดงนาฏศิลป์ ดนตรี และศิลปวัฒนธรรมไทย ณ บริเวณลานหน้ารัฐสภาแห่งรัฐบริติชโคลัมเบียที่นครวิคตอเรีย โดยมีกำหนดจะจัดงานในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 18.00 – 20.00 น.
งานดังกล่าวเป็นกิจกรรมหนึ่งของ“การจัดงานฉลองสิริราชย์สมบัติ ครบ 70 ปี” และ “งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559” โดยนับเป็นการจัดแสดงทางด้านวัฒนธรรมโดยสถานกงสุลใหญ่ต่างประเทศครั้งแรกในบริเวณลานหน้าตึกรัฐสภาแห่งรัฐบริติชโคลัมเบีย ซึ่งเป็นหนึ่งใน landmark ที่สำคัญที่สุดของรัฐบริติชโคลัมเบีย การแสดงในงานจะประกอบไปด้วย การแสดงนาฏศิลป์ไทยจากกระทรวงวัฒนธรรม การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมไทยโดยสมาชิกชุมชนไทย นิทรรศการพระราชประวัติและ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

Invalid Displayed Gallery