เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พร้อมด้วยนายณรัฐ วิชญนันท์ กงสุล ได้พบหารือกับนาง Lindsay Neilson รองผู้อำนวยการฝ่ายการต่างประเทศ และนาย David Wang เจ้าหน้าที่ฝ่ายการต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างไทยกับแคนาดา โดยเฉพาะการสนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกของไทยไปทำการวิจัย ในระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยน ความร่วมมือด้านการวิจัยในสาขาต่าง ๆ อาทิ พลังงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วัสดุเชิงก้าวหน้า และอาเซียน

Invalid Displayed Gallery