สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ จัดงานเทศกาลไทย ณ นครแวนคูเวอร์ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2559 ที่บริเวณ North Plaza ของ Vancouver Art Gallery โดยมีนางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสลุใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกับนาย Sam Sullivan สส. เขตแวนคูเวอร์ -ฟอลส์ครีก ผู้แทนนาง Suzanne Anton รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้แทนรัฐบริติชโคลัมเบีย และมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานหลายท่าน อาทิ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี เอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นาย Raj Chouhan สส. เขตเบอร์นาบี-เอ็ดมันส์ และผู้ช่วย รองประธานสภารัฐบริติชโคลัมเบีย นาย Mike Farnworth สส. เขตพอร์ตโคควิตลัม นาย Raymon Louie รักษาการเทศมนตรีนครแวนคูเวอร์ นาย Chuck Au สมาชิกสภาเทศมนตรีเมืองริชมอนด์ นาย Dennis Anderson กงสุลกิตติมศักดิ์ไทย ณ นครเอ็ดมันตัน นายไชยยศ เหมะรัชตะ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.) รศ. สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี มทร. หัวหน้าสำนักงาน/ ผู้แทนของทีมประเทศไทยประจำแคนาดา คณะกงสุลต่างประเทศประจำนครแวนคูเวอร์ ผู้แทนภาครัฐและภาคธุรกิจแคนาดา
การจัดงานเทศกาลไทยในปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อร่วมฉลองปีมหามงคลของชาวไทย ประกอบด้วย การฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชประวัติและโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อให้ชาวแคนาดา ชาวไทย และกลุ่ม Friends of Thailand ชาติต่าง ๆ ในภูมิภาคแคนาดาตะวันตก ได้ตระหนักถึงพระปรีชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของปวงชนชาวไทย อันนำไปสู่การพัฒนา อย่างยั่งยืนของประเทศ
กิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ในงานเทศกาลไทยฯ จัดขึ้นอย่างหลากหลายเพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์และความนิยมไทย อาทิ การแสดงนาฏศิลป์จากกระทรวงวัฒนธรรม การแสดงดนตรีไทย การร้องเพลงประสานเสียง การแสดงศิลปะการต่อสู้ด้วยดาบ การเดินแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยมและชุดไทยในรัชสมัย ต่าง ๆ การสาธิตการนุ่งผ้าไทยร่วมสมัย การสาธิตงานหัตถกรรมไทย การสาธิตการประกอบอาหารไทย การจัดซุ้มส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวไทย ซุ้มผลไม้ไทย ซุ้มผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องปรุงและขนมไทย ซุ้มร้านอาหารไทยในนครแวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียง และซุ้มนวดไทย เป็นต้น
นอกจากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบรางวัล Thai Select แก่ร้านอาหารไทยที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ จัดกิจกรรมการตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อรับรางวัล และในวันสุดท้ายมีการจับสลากรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ งานเทศกาลไทยในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากชาวแคนาดา ชาวต่างประเทศและชุมชนไทยเป็นอย่างมาก โดยผู้มาร่วมงาน กว่า 30,000 คน

Invalid Displayed Gallery