เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และครอบครัว ร่วมกับวัดญาณวิริยา 1 นครแวนคูเวอร์ และวัดพุทธปัญญานันทาราม เมืองเบอร์นาบี รวมทั้งชุมชนไทยพร้อมครอบครัวในรัฐบริติชโคลัมเบียและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2559 ประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระภิกษุ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีสวดถวายพระพร และพิธีเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดให้มีการลงนามถวายพระพร และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ งานฉลองสิริราชย์สมบัติ ครบ 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพัฒนาประเทศไทยและคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทย ตามพระปฐมบรมราชโองการที่ได้พระราชทานไว้ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

Invalid Displayed Gallery