เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2560 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ในฐานะประธานคณะกงสุลใหญ่อาเซียนประจำนครแวนคูเวอร์ (ASEAN Consuls-General in Vancouver – ACGV) ประจำปี 2560 ได้เป็นประธานเปิดงานแข่งขันกอล์ฟอาเซียนการกุศล ครั้งที่ 23 ที่สนามกอล์ฟ Mayfair Lakes Golf & Country เมือง Richmond มีผู้เข้าร่วมแข่งขันและผู้ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำมากกว่า 200 คน โดยงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากชุมชนไทย และภาคธุรกิจต่างๆ เป็นอย่างดียิ่ง

สถานกงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนในนครแวนคูเวอร์ได้จัดงานแข่งขันกอล์ฟอาเซียนการกุศลจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2537  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเงินบริจาคให้กับองค์กรการกุศลทั้งในนครแวนคูเวอร์ และเมืองใกล้เคียง โดยที่ผ่านมาได้บริจาคให้กับองค์กรต่างๆ เช่น องค์กร Cerebral Palsy Association of British Columbia  องค์กร Society for Children and Youth British Columbia  องค์กร Autistic Network for Community Achievement  (ANCA)  สภากาชาดแคนาดา  และในปีนี้ได้ให้การบริจาคเงินสนับสนุนองค์กร  Western Society for Children (WSFC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวของเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้เข้าถึงศักยภาพของตนอย่างเต็มที่