เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2560 ณ วัดญาณวิริยา 1 นครแวนคูเวอร์ โดยมีนายณรัฐ วิชญนันท์ รักษาการกงสุลใหญ่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทย รวมถึงสมาชิกชุมชนไทยและครอบครัวในนครแวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีฯ และร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกัน