เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน Thai Cuisine in the Garden ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความนิยม ในอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารของไทย รวมถึงอาหารฮาลาล ในนครแวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียง โดยมีบุคคลสำคัญทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนของรัฐบริติชโคลัมเบีย รวมถึงคณะกงสุลใหญ่ต่างประเทศในนคร- แวนคูเวอร์เข้าร่วมงานกว่า 70 คน อาทิ นาย Bruce Ralston รัฐมนตรีการค้า การจ้างงานและเทคโนโลยี นาง Teresa Wat สมาชิกรัฐสภา อดีตรัฐมนตรีการค้าระหว่างประเทศ และรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก และพหุวัฒนธรรม และนาย John Coupar กรรมการบริหารสวนสาธารณะ นครแวนคูเวอร์ นอกเหนือจากการสาธิตการประกอบอาหารไทยจากผลิตภัณฑ์นำเข้าที่มีคุณภาพของไทย และศิลปะการแกะสลักผักและผลไม้แบบไทยแล้ว สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้จัดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทยในงาน เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้เป็นที่รู้จักและนิยมมากยิ่งขึ้นด้วย