เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 นายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พร้อมด้วยนางสาวพฒนี หอมจิตต์ กงสุล ได้เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดราชธรรมวิริยาราม 3 นครเอ็ดมันตัน รัฐแอลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา
กำหนดการภายในงานประกอบด้วย ช่วงเช้า พิธีเจริญพุทธมนต์สมโภชผ้าไตรซึ่งสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเพื่อใช้เป็นผ้าไตรกฐิน ตามที่นางสาวภควดี (มาลากุล) กันภัย ขอพระมหากรุณาพระราชทาน เชิญมาทอดถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดราชธรรมวิริยาราม 3 นครเอ็ดมันตัน รัฐแอลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ ช่วงบ่าย พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยนางสาวภควดี (มาลากุล) กันภัย เป็นประธานในพิธี โดยมีพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลและประธานคณะสงฆ์ธรรมยุต ประเทศแคนาดา ประธานมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพฯ ได้เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีชุมชนไทยและครอบครัว รวมทั้งชาวต่างชาติที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมพิธียังได้ร่วมลอยกระทงในพิธีลอยกระทงที่วัดราชธรรมวิริยาราม 3 ได้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ประเพณีการลอยกระทงอีกด้วย
ขอบคุณรูปภาพจาก Facebook Watratchadham Edmonton