สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ นำโดยนางทิพยกาญจน์ จันทร์ตรี ภริยากงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน ASEAN Ladies Get Together ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 โดยมีคณะกงสุลใหญ่ ข้าราชการและคู่สมรสจากประเทศสมาชิก ASEAN ต่างๆ ในนครแวนคูเวอร์เข้าร่วมฯ อาทิ นาง Maria Andrelita S Austria กงสุลใหญ่ฟิลิปปินส์ นาง Tu Lan Trinh กงสุลใหญ่เวียดนาม นาง Mastura Mansor ภริยากงสุลใหญ่มาเลเซีย และเจ้าหน้าที่กงสุลจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม รวมทั้งสิ้นประมาณ 16 คน
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้แบบไทยตลอดจนเทคนิคในการประดับตกแต่งผลงานแกะสลักบนโต๊ะอาหาร โดยในโอกาสนี้ ผู้ร่วมงานฯ ได้มีโอกาสเรียนรู้ศิลปะการแกะสลักแบบไทยด้วยตนเองซึ่งต่างแสดงความสนใจเป็นอย่างมาก ก่อนร่วมรับประทานอาหารและขนมไทยในบรรยากาศที่เป็นมิตร การดำเนินงานในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่งเป็นที่ประทับใจและชื่นชมของทุกฝ่าย