เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้จัดเที่ยวบินพิเศษนำคนไทยในแคนาดาจำนวน 85 คน และผู้โดยสารชาวต่างชาติจำนวน 40 คน กลับประเทศไทยเป็นครั้งที่ 8 ด้วยสายการบิน ANA ผ่านกรุงโตเกียว และมีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่ 18 ตุลาคม 2563 นี้
สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ประสานเตรียมการในด้านต่าง ๆ และได้จัดทำคู่มือแนะนำประกอบการเดินทาง รวมทั้งได้อำนวยความสะดวกจัดตั้งจุดประสานงาน และจัดบริการเครื่องดื่ม อาหารเช้า และอาหารกลางวัน “ทุกคำจากใจ” ข้าวเหนียวหมูทอด และได้จัดของใช้จำเป็นให้ผู้โดยสารระหว่างเปลี่ยนเครื่องด้วย
นับถึงปัจจุบันมีคนไทยในแคนาดาที่ได้รับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับประเทศไทยด้วยเที่ยวบินพิเศษจากนครแวนคูเวอร์แล้วทั้งสิ้น 611 คน