นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบำเพ็ญกุศล จัดโดยวัดญาณวิริยา 1 และชุมชนไทยในนครแวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีชุมชนไทยพร้อมครอบครัวในนครแวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า 200 คน
นอกเหนือจากการประกอบพิธีทางศาสนา สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้จัดการลงนามถวายความอาลัยฯ โดยผู้เข้าร่วมงานต่างแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

Invalid Displayed Gallery