เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พร้อมด้วยนายณรัฐ วิชญนันท์ รองกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าพบหารือกับ ดร. Dan Ryan รักษาการอธิบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณะผู้บริหาร University of Northern British Columbia (UNBC) เมือง Prince George รัฐบริติชโคลัมเบีย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัยระหว่างไทยกับแคนาดา ตะวันตกโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำความตกลงด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา การจัดทำหลักสูตร Dual Degree และหลักสูตรการเรียนการสอนทางอินเตอร์เน็ตในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายสนใจร่วมกัน เป็นต้น โดยในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้นำเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังไอน้ำจากเศษไม้ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดและเป็นแหล่งพลังงานโดยเฉลี่ยถึงร้อยละ 85 ของการใช้ไฟฟ้าตลอดทั้งปีของมหาวิทยาลัยฯ

Invalid Displayed Gallery