เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์  ได้เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ วัดญาณวิริยา 1 นครแวนคูเวอร์ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ รวมถึงสมาชิกชุมชนไทย ในนครแวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า 60 คน
ภายหลังการร่วมกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และการสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแล้ว ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพลและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็น  พระราชกุศล และชมนิทรรศการฯ

Invalid Displayed Gallery