ระหว่างวันที่ 22-28 สิงหาคม 2558 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ จัดงาน Thailand Corner ณ ห้องสมุดสาธารณะนครเอ็ดมันตัน รัฐแอลเบอร์ตา นับเป็นงาน Thailand Corner แห่งที่ 6 ในภูมิภาค แคนาดาตะวันตกในปีนี้ กิจกรรมในงานประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 การจัดแสดงผลิตภัณฑ์หัตถกรรม หนังสือภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประเทศไทย การตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทย การฉายวีดิทัศน์การท่องเที่ยวและการสาธิตการทำขนมไทย รวมถึงการเลี้ยงรับรองเพื่อประชาสัมพันธ์อาหารและเครื่องดื่มไทย
ในพิธีเปิดงานเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนภาคการเมืองและภาคเอกชน กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยและต่างประเทศในนครเอ็ดมันตัน ผู้บริหารระดับสูงของห้องสมุดฯ นักการศึกษา ชุมชนไทยในนครเอ็ดมันตัน ชาวแคนาดา ชาวต่างประเทศ และผู้ที่มาใช้บริการห้องสมุด หลังจากนั้น กงสุลใหญ่ฯ นาย Scott McKeen สมาชิกสภานครเอ็ดมันตัน นาย Richard Thornley ผู้จัดการห้องสมุดฯ และนาย Dennis Anderson กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำนครเอ็ดมันตัน ได้ร่วมกันตัดแถบแพรเปิดงาน Thailand Corner และกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยให้กับ นาย Thornley ในฐานะตัวแทนห้องสมุดฯ
การจัดงาน Thailand Corner ณ ห้องสมุดสาธารณะนครเอ็ดมันตันได้รับการตอบรับอย่างดีและเป็นที่สนใจยิ่งของชาวแคนาดาและชาวต่างชาติในนครเอ็ดมันตันและเมืองใกล้เคียง

Invalid Displayed Gallery