เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2559 นางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ชุมชนไทยและครอบครัวจากนครแวนคูเวอร์ เมืองเบอร์นาบี และเมืองใกล้เคียง เข้าร่วมงานสงกรานต์ที่วัดญาณวิริยา 1 นครแวนคูเวอร์ และวัดพุทธปัญญานันทาราม เมืองเบอร์นาบี โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีสวดมนต์ ทำสมาธิ ฟังการแสดงธรรมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้อาวุโส การบริจาคเงินทำบุญต้นผ้าป่าสมทบทุนให้วัดเพื่อทำกิจกรรมสาธารณกุศลในประเทศไทย นอกจากนี้ ชุมชนไทยยังได้ออกร้านจำหน่ายอาหารไทยเพื่อบริจาคเงินรายได้มอบให้วัด
การจัดงานวันสงกรานต์นับเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในมิติสังคมและวัฒนธรรมให้ชาวแคนาดาและชาวต่างชาติที่มาร่วมงานได้รับทราบให้ความยอมรับและเพิ่มความนิยมไทยมากขึ้น รวมทั้งเป็นการสนับสนุนภารกิจของพระธรรมทูตและวัดไทยในต่างประเทศด้วย

Invalid Displayed Gallery