เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ได้จัดงาน Amazing Thailand ที่บริเวณหน้ารัฐสภารัฐบริติชโคลัมเบีย นครวิคตอเรีย โดยนางสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ได้กล่าวเปิด และตัดริบบิ้นเปิดงานร่วมกับนางกอบสิริ เอี่ยมสุรีย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก นายสุทธิชาติ นิลคูหา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ นางวราภรณ์ พาทยกุล ผู้จัดการโรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ณนนท์ แดงสังวาลย์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีแขกสำคัญที่เข้าร่วมงาน อาทิ ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ ชาวแคนาดา ชาวต่างประเทศ และชุมชนไทย รวมประมาณกว่า 2,000 คน
กิจกรรมบนเวทีประกอบด้วยการแสดงนาฏศิลป์ไทยโดยโรงเรียนพาทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์ การร่วมขับร้องและบรรเลงดนตรีไทยโดยโรงเรียนพาทยกุลฯ และกลุ่ม The Sounds of Thailand นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากชุมชนไทยในนครแวนคูเวอร์และเมืองใกล้เคียง กลุ่ม Thai Kids Club นครวิคตอเรีย จัดการแสดงนาฏศิลป์ไทยและการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดไทยสมัยต่างๆ
ในโอกาสนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้จัดนิทรรศการชุดไทยพระราชนิยม นิทรรศการผ้าไหมไทย อีกทั้งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแวนคูเวอร์ ในการจัดแสดงผลิตภัณฑ์สินค้านำเข้าจากประเทศไทย และสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก จัดบูธให้ข้อมูลและแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทย
งานดังกล่าวได้รับความสนใจและความชื่นชมอย่างดียิ่งจากผู้เข้าร่วมชมงาน และได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวางผ่านสื่อมวลชนและเว็บไซต์ของหน่วยงานทางการนครวิคตอเรียและรัฐบริติชโคลัมเบีย