เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ วัดญาณวิริยา 1 นครแวนคูเวอร์ โดยมีข้าราชการ คู่สมรส และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ พร้อมด้วยสมาชิกชุมชนชาวไทยและครอบครัวในนครแวนคูเวอร์เข้าร่วมพิธีประมาณ 120 คน
ในโอกาสดังกล่าว นายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ได้เป็นผู้แทนข้าราชการ และปวงชนชาวไทยในนครแวนคูเวอร์วางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถวายบังคม และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที หลังจากนั้นได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล โดยในโอกาสดังกล่าว พระภิกษุสงฆ์ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีเดินจงกลมและนั่งสมาธิถวายเป็นพระราชกุศลด้วย