สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ นำโดยนายนนทวัฒน์ จันทร์ตรี กงสุลใหญ่ฯ ร่วมงาน Silk Road Festival เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฏาคม 2562 ณ บริเวณลานด้านหน้าของ Vancouver Art Gallery
งาน Silk Road Festival เป็นงานที่จัดเพื่อประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชียที่เชื่อมต่อตะวันตกและตะวันออกโดยเส้นทางการค้าที่มีชื่อเสียงของโลก งานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยความร่วมมือระหว่างบริษัท North America Asean Consultants และหน่วยงาน MOSAIC
ในงานดังกล่าว สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมสาธิตการประกอบอาหารไทย โดยมีพ่อครัวของทำเนียบสถานกงสุลใหญ่เป็นวิทยากรผู้สาธิต โดยได้สาธิตการประกอบอาหารซึ่งเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมสูงในหมู่ชาวต่างชาติ อาทิ ต้มยำไก่น้ำข้น และวุ้นกะทิ ระหว่างการสาธิต วิทยากรได้สอดแทรกสาระน่ารู้เกี่ยวกับอาหารไทยและแนะนำเคล็ดลับต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรุงอาหารไทย และผู้เข้าร่วมงานยังได้ลิ้มลองอาหารที่ได้สาธิตในวันนั้นด้วย