เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ประเทศ สมาชิกอาเซียนประจำนครแวนคูเวอร์ ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม Centre for Southeast Asia Research (CSAR) และสมาคมนักศึกษาประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย (University of British Columbia – UBC) จัดงาน “A Taste of Southeast Asia” เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้เป็นที่รู้จักและนิยมมากยิ่งขึ้น โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียเข้าร่วมกว่า 150 คน
ในพิธีเปิดงานฯ กงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนประจำนครแวนคูเวอร์ ผู้แทน CSAR รวมทั้งผู้แทนสมาคมนักศึกษาฯ ได้ร่วมกันเทข้าวหลายสายพันธุ์ต่างๆ ที่ประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นิยมบริโภค เพื่อสะท้อนถึงมิตรภาพและมรดกร่วมทางวัฒนธรรมของภูมิภาค กิจกรรมอื่นๆ ภายในงานประกอบด้วยการแสดงดนตรี การจัดแสดงศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ต่างๆ การออกบูธอาหารจากประเทศสมาชิก รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลและสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น