เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ จัดงาน Thailand Corner ที่ห้องสมุดสาธารณะเมือง Prince George รัฐบริติชโคลัมเบีย โดยนางสุทธิลัษณ์ สง่ามั่งคั่ง กงสุลใหญ่ฯ ได้ตัดแถบแพรเปิดงานฯ ร่วมกับนาง Tamara Davidson ผู้แทนของนาย Todd Doherty สมาชิกรัฐสภาแคนาดา รัฐมนตรี Shirley Bond (Minister of Jobs, Tourism and Skills Training และ Minister Responsible for Labour) รัฐมนตรี Mike Morris (Minister of Public Safety and Solicitor General) นาย Lyn Hall นายกเทศมนตรีเมือง Prince George นาง Kenora Stewart ผู้แทนของหัวหน้าชนเผ่าพื้นเมือง Lheidli T’enneh นาง Carolynne Burkholder-James ประธานคณะกรรมการห้องสมุดฯ นาง Janet Marren หัวหน้าบรรณารักษ์ห้องสมุดฯ และ ดร. Dan Ryan รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัย Northern British Columbia (UNBC) และผู้ร่วมเปิดงานกล่าวแสดงความยินดี หลังจากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยให้กับห้องสมุดสาธารณะเมือง Prince George โดยมีนาง Carolynne Burkholder-James เป็นผู้รับในฐานะตัวแทนห้องสมุดฯ
กิจกรรมในงานประกอบด้วย 1) การจัดแสดงหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยในด้านต่าง ๆ อาทิ วรรณกรรมไทย มวยไทย อาหารไทย สถาปัตยกรรมไทย และนิทานสำหรับเด็กเกี่ยวกับประเทศไทย 2) การจัดแสดงสินค้าและหัตถกรรม ไทย 3) การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไทย 4) การฉายวิดีทัศน์สาธิตการทำขนมไทย 5) การชิมอาหารไทย 6) การแสดงนาฏศิลป์ไทย 7) การสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้ และ 8) การตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทย แขกที่มาร่วมงานกว่า 60 คนประกอบด้วยนักการเมืองจากทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และผู้ใช้บริการห้องสมุดฯ ชาวแคนาดาและชาวต่างชาติซึ่งต่างแสดงความขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ สำหรับการมอบหนังสือให้กับห้องสมุด โดยต่างให้ความสนใจในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นตลอดการดำเนินโครงการฯ

Invalid Displayed Gallery